Sidor

13 oktober 2011

Aum symbolen ॐ


Jag älskar denna symbol, varje gång jag ser den så känner jag ett lugn i hela kroppen.
Jag har alltid älskar buddhism, och även hinduism, färgerna kulturen allt.Aum, den heligaste av alla stavelser inom hinduismen, helig även för buddhister.
Aum symboliserar den hinduiska världssjälen och hela universum.
Enligt en uppfattning uppkom hela kosmos av den resonans som följde på att "aum" uttalades.

  • A står för skapande
  • U står för bevarande
  • M står för destruering eller upplösning